Aktualności  >>  Ogłoszenia


                                                                                                                               

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU

ZWIĘKSZAJĄCEGO AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ BEZROBOTNYCH W WIEKU POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA „TWÓJ WIEK TWOIM POTENCJAŁEM”

 

Powiatowy  Urząd Pracy  w Krośnie Odrzańskim informuje, że wystąpił   do    Ministerstwa    Pracy   i   Polityki  Społecznej   o dodatkowe środki  finansowe   na   aktywizację   zawodową  osób powyżej 45 roku życia.

 W ramach programu przewidziane są do realizacji:

- staże (PUP Krosno Odrzańskie: informacje w pokoju  nr  026   lub   pod  numerem   telefonu  68/ 3830306;  Filia  w  Gubinie: informacje  w  pokoju   nr   06   lub   pod   numerem   telefonu 68/4558215)

 - szkolenia ( PUP Krosno Odrzańskie: informacje  w  pokoju nr  031   lub  pod  numerem telefonu  68/3830311; Filia w  Gubinie: informacje   w   pokoju    nr  08   lub   pod   numerem   telefonu 68/4558214)

-  dotacje   na  rozpoczęcie   własnej   działalności  gospodarczej oraz   refundacje  na  doposażenie   i   wyposażenie   stanowiska pracy ( PUP Krosno Odrzańskie: informacje  w  pokoju nr  028   lub  pod  numerem telefonu  68/3830308; Filia w Gubinie: informacje w pokoju nr 07 lub pod numerem telefonu 68/4558221)

 

  ZAPRASZAMY

                                              Z up. STAROSTY

                                           Hanna Zaborowicz

                                                Z-ca Dyrektora

                                                   Powiatowego Urzędu Pracy

 


INFORMACJA

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), nowe wersje wniosków dotyczących: staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacji oraz wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- zostaną udostępnione po ogłoszeniu aktów wykonawczych.


INFORMACJA z dnia 28 grudnia 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim informuje, że z dniem 29.12.2010 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 177 poz. 1193 z dnia 28 września 2010 r.) mówiące o tym, że zgłoszenie krajowej oferty pracy w danym Powiatowym Urzędzie Pracy musi być dokonywane przez pracodawcę w formie pisemnej.

 


Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji, Palacz 2010r.

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji, Szwaczka 2010r.

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji, Tapicer 2010r.


Ogłoszenie o szkoleniach przewidzianych do realizacji
Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji - korekta 20.05.2010
Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji - korekta
Informacja dla pracodawców dotycząca ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
Opis projektu „Praca za Progiem".
Informacja dla osób wyjeżdżajacych z dziećmi za granicę.
Wykaz pracodawcw, z ktrymi w m-cu IX 2011r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia staźu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.


Wykaz pracodawcw, z ktrymi w m-cu VIII 2011r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia staźu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.


Wykaz pracodawcw, z ktrymi w m-cu VI 2011r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stau, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.


Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu V 2011r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.


Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu IV 2011r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.


Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu IX 2010r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu VIII 2010r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu VII 2010r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu VI 2010r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu V 2010r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu IV 2010r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu II 2010r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu I 2010r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu XII 2009r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu XI 2009r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu X 2009r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu IX 2009r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu VIII 2009r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu VII 2009r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu VI 2009r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu V 2009r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu IV 2009r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu III 2009r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu II 2009r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu I 2009r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu XII 2008r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu XI 2008r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu X 2008r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych


Tytuł kursu

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji szkolenia

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim i Filia w Gubinie informuje, że w związku z podpisaniem umowy z instytucją szkoleniową przystąpił do realizacji szkolenia w zakresie:

 

 

 

 

Tytuł kursu

 

Instytucja szkoleniowa przeprowadzająca kurs

 

 

Liczba uczestników

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia

 

Okres szkolenia

 

Żródło finansowania

 

„Pracownik biurowy w małej firmie”

 

Ośrodek Szkoleniowy „Program”

ul. Chopina 11/13, 65-031 Zielona Góra

 

 

 

14 os.

 

Krosno Odrzańskie

 

05.11.2009r.-

18.12.2009r.

 

 

 

 

 

Kursy finansowane będą ze środków funduszu Pracy z Rezerwy Ministra wg programów

 

 

 

„Sprzedawca ze znajomością komputera i kas fiskalnych”

 

 

Centrum Edukacji Dorosłych Żary

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Ul. Żagańska 11

68-200 Żary

 

 

14 os.

 

Gubin

 

09.11.2009r.-

10.12.2009r.

 

 

Paulina Mackowicz

St. referent ds. szkoleń

Krosno Odrzańskie, 09.11.2009r.

 

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLĄCEJ

 

 

 

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLĄCEJ

 

Oferta winna zawierać:

 

1. Dane jednostki szkolącej:

    a) nazwa

    b) adres

    c) NIP

    d) REGON

 

2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru jednostek szkolących prowadzonego przez właściwy 

     terytorialnie wojewódzki urząd pracy.

 

3. Program szkolenia zawierający w szczególności:

    a) nazwę i zakres szkolenia

    b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia

    c) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia

    d) cele szkolenia

    e) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,                                 

         z uwzględnieniem w miarę potrzeb części teoretycznej i części praktycznej

    f) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

    g) sposób sprawdzania efektów szkolenia

    h) treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

4. Wykaz wykładowców z określeniem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

 

5. Preliminarz kosztów.

 

6. Dodatkowe informacje i uwagi instytucji szkoleniowej.

 

7. Wzór ankiety dla uczestników szkolenia służący do oceny szkolenia.

 

8. Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia                 

     i uzyskanie kwalifikacji.


 

 

Ogłoszenie o naborze na szkolenia

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim informuje, że ogłasza nabór na  szkolenia  zgodnie z planem szkoleń na rok 2009r.

 

 

 

Nazwa i zakres szkolenia

 

 

Ilość miejsc dla uczestników szkolenia

 

 

Uwagi

 

Termin realizacji szkolenia

 

Prawo jazdy kat. C+E

 

 

 

 

20 os.

 

(11 osób- do 30 roku życia

6 osób- powyżej 45 roku życia

3 osoby- wiek dowolny)

 

 

 

Szkolenie skierowane do osób bezrobotnych posiadających prawo jazdy kat. C

 

 

Szkolenie będzie się odbywać w podziale na grupy. I grupa-realizacja szkolenia: IX.2009r

 

Magazynier-sprzedawca i kierowca wózka jezdniowego

 

 

10 os.

 

 

Szkolenie skierowane do osób bezrobotnych

 

 

              IX.2009r.

 

Sporządziła:Paulina Mackowicz

Krosno Odrz., 17.08.2009r.

 

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w w/w szkoleniach przyjmowane są w pokoju nr  031 w godz. od 8:00-14:00 nr tel.0683830311.


Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji

 

Ogłoszenie o naborze na szkolenia

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim informuje, że ogłasza nabór na  następujące szkolenia zgodnie z planem szkoleń:

 

 

 

Nazwa i zakres szkolenia

 

 

Tytuł projektu

 

Uwagi

 

 

           Glazurnik

 

 

 

„Praca za progiem”

Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1,  Poddziałanie 6.1.3

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

    Spawanie stali MAG

 

 

„Lubuskie Naszą Przyszłością”

 

Projekt finansowany z Funduszu Pracy-Rezerwa Regionalna

 

 

     Spawanie stali TIG

 

 

 

 

„Lubuskie Naszą Przyszłością”

 

Projekt finansowany z Funduszu Pracy-Rezerwa Regionalna

 

Sporządziła:Paulina Jaśkowiak

Krosno Odrz., 27.05.08r.

 

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w w/w szkoleniach przyjmowane są w pokoju nr 030 i 031 w godz. od 8:00-14:00 nr tel. 0683830311

 

                                                                                                                             D Y R E K T O R

                                                                                                                 Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                                    w Krośnie Odrzańskim

                                                                                                             

                                                                                                              mgr Bolesława Zamorska-Puchta

 

____________________________________________________________________

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrz zaprasza do wzięcia udziału w projekcie lokalnym „Lubuskie naszą przyszłością”.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 maja 2008r. do 31 grudnia 2008r.

Planowane zadania:

a)     zadanie 1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i osób poszukujących pracy,

b)     zadanie 2. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.

i obejmować będą  takie działania jak:

-          staże,

-          przygotowanie zawodowe,

-          szkolenia,

-          refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,

-          jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

-          prace interwencyjne.

Do w/w form kierowani będą  do zadania pierwszego wszyscy bezrobotni, ale w pierwszej kolejności bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, a do zadania drugiego  długotrwale bezrobotni.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki uczestnictwa a także pracodawcy zainteresowani stażem, przygotowaniem zawodowym, refundacją, pracami interwencyjnymi mogą uzyskać informacje w:

PUP w Krośnie Odrz.,

ul. Piastów 10B, pok. 026 - tel. 068 383 03 06, pok. 028- tel. 068 383 03 08,

                        pok. 030 -tel. 068 383 03 10

PUP w Filii w Gubinie,

ul. Grunwaldzka 16, pok. 112- tel. 068 455 82 15, pok. 07-tel. 068 455 82 21,

                             pok. 04 -tel. 068 455 82 14

Pracodawców zachęcamy do złożenia deklaracji udziału w projekcie (druk w załączeniu).

DEKLARACJA

________________________________________________________________

    Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt pt.: Praca za progiem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

    Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych (z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zamieszkujące na obszarach miejskich i wiejskich całego powiatu krośnieńskiego (osoby preferowane to – do 25 roku życia, długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego).

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

1  Pośrednictwa pracy,

2  Doradztwa zawodowego,

3  Stażu u pracodawcy,

4  Przygotowania zawodowego u pracodawcy,

5  Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

6  Szkoleń.

    Ponadto uczestnicy projektu, którzy odbywają odpowiednią formę wsparcia poza miejscem zamieszkania mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu a także skorzystać ze wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów opieki nad dziećmi.

Termin realizacji projektu: od 01.03.2008r. do 31.12.2008r.

Zainteresowanych pracodawców oraz bezrobotnych zapraszamy do

Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10B

lub

Powiatowego Urzędu Pracy Filia Gubin ul. Grunwaldzka 16

___________________________________________________________

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu VIII 2008r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych

Wykaz pracodawców, z którymi w m-cu VII 2008r. zawarto umowy o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych
____________________________________________________________

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM NA LATA 2007-2015Szanowni Państwo
  
        
Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Program jest częścią Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015.
Przed przedstawieniem Programu Radzie Powiatu prosimy Państwa o uwagi i opinie na temat przyjętych w nim założeń.


Powiatowy Urząd Pracy
  w Krośnie Odrzańskim


PROGRAM PROMOCJI NA LATA 2007-2015 -wersja word - (aktualizacja Programu Promocji 14.09.2007)
PROGRAM PROMOCJI NA LATA 2007-2015 -wersja pdf - (aktualizacja Programu Promocji 14.09.2007)Uwagi i opinie prosimy kierować pod adresem

beata.beldzikowska@bip-pupko.alte.pl
lub
fax (068) 383 80 74


_________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

INFORMACJA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrz. informuje, iż posiada środki Funduszu Pracy przyznane z rezerwy MPiPS  na realizację programów:

 

1.”Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy”:

forma wsparcia- dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 25 osób długotrwale bezrobotnych ale także innych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

-          bezrobotnych do 25 roku życia,

-          bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

-          bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,

-          bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,

-          bezrobotnych niepełnosprawnych.

Udzielenie dotacji zostanie poprzedzone szkoleniem ABC przedsiębiorczości.

 

2.”Praca dla Młodych-Dobry Start”:

forma wsparcia- staże dla 52 osób do 25 roku życia a w szczególności tegoroczni absolwenci szkół pozostający w rejestrach bezrobotnych krócej niż 3 miesiące.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w programach i spełniające warunki uczestnictwa a także pracodawcy zainteresowani stażem zawodowym, mogą uzyskać informacje w:

PUP w Krośnie Odrz.,

ul. Bohaterów WP 24 , pok. 106, 107,  tel. 383-54-55,383-56-09

PUP w Filii w Gubinie,

ul. Grunwaldzka 16, pok. 107, 112, tel. 455-82-11, 455-82-14

 

 

Okres realizacji programów od 01 lipca 2007r do 31 grudnia 2007r._________________________________________________________________________________________________


RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU


Ranking zawodów 2006

Wytworzył: Zofia Jasina
Wprowadził: Andrzej Wróbel
Data wytworzenia: 2007-07-02 09:12:39
Data udostępnienia: 2007-07-02 09:12:39
Data aktualizacji: 2011-09-30 10:31:39
© Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim 2011